Regenerácia námestia mesta Spišská Nová Ves - I.Etapa