Ciele kvality

  • Realizovať produkty  v požadovanej kvalite a stavebnej lehote.
  • Zlepšením riadenia výrobného procesu znižovať počet reklamácií.
  • Skvalitňovať proces vzdelávania na všetkých úrovniach so súčasným zabezpečením potrebných zdrojov .
  • Zabezpečovať potrebné zdroje pre funkčnosť systému manažérstva kvality.
  • Chrániť životné prostredie.

Produkty v požadovanej kvalite a lehote