Referencie

Výrobné objekty a haly

 
Dielne a sklady PNN - Východoslovenské elektrárne Nižné Kapustníky
 
Hala pre separovaný zber odpadu Spišská Nová Ves
 
Hala pre separovaný zber odpadu Spišské Vlachy
 
Mecom Humenné - výroba tepelne neopracovaných výrobkov
 
Prestrešenie revíznej veže v závode strojárenskej výroby VEZ Krompachy
 
Rekonštrukcia HVO - Mecom Humenné
 
Výstavba píly - Mestské lesy Spišská Nová Ves
 
Výstavba sušiarne reziva Pilvud Spišská Nová Ves